Spoorwegbrûe op tuisgrond gebou

Otis Daniels_Finck
Die plaaslike maatskappy Metallum Fabrication, wat bestuur word deur mnr. Helge Fischer, het die kontrak gekry om die nuwe spoorwegbrug te bou wat oor die Swakoprivier sal strek.

Die brug is deel van die Transport Infrastructure Improvement Project (TIIP), wat deels deur die Afrika Ontwikkelingsbank (AfDB) gefinansier word. Die projek maak voorsiening vir die uitbreiding en opgradering van die spoorlyn vanaf Walvisbaai na die Kranzberg-treinstasie.

Benewens die AfDB is die Namibiese regering via die ministerie van werke en vervoer by die projek betrokke en die maatskappy China Gezhouba Group Company is as hoofkontrakteur aangewys.

As subkontrakteur vervaardig en monteer Metallum al die staalbrûe wat die oues – wat in beide boukontrakte gespesifiseer is – sal vervang: Die spoorlyn vanaf Walvisbaai na Arandis en die tweede gedeelte van Arandis na Kranzberg.

Die Swakopmund-brug behoort teen Mei 2022 voltooi te wees.

“Tot dusver kon ons al die geskeduleerde spertye haal,” het Fischer gesê. Die brug word in Windhoek gebou as ‘n stel wat later aanmekaargesit kan word, bloot omdat die weerstoestande aan die kus dit baie moeilik sou maak om aan die vereistes vir korrosiebeskerming te voldoen. Dit kon die vereiste kwaliteitsversekeringsproses ten opsigte van die verfspesifikasies belemmer het.

Ongeveer 3 000 werksure is aan die metaalwerk bestee en sowat 500 mense is in diens van die hele projek, volgens Fischer.