Weduwees, Ehika bereik kompromie

Versoening bewerkstellig

12 October 2021 | Local News

Rojo van Wyk; Ehika Fishing; “Die weduwees het hul eie komitee sowel as trustees gekies, en twee van hul lede sal op die raad van Ehika Fishing dien.”

Walvisbaai • [email protected]’n Groep visser-weduwees en Ehika Fishing het hul verskille uitgestryk.

Volgens Rojo van Wyk, ’n stigterslid van die Fishermen Widows Trust (FWT) en ’n lid van Ehika Fishing, sal die weduwees nou meer insae hê oor die trust wat in hul naam gestig is.

“Die weduwees het hul eie komitee en trustees gekies, en twee van hul lede sal op Ehika Fishing se direksie dien. Hulle sal deelneem aan algemene jaarvergaderings sowel as direksievergaderings, en gaan ook namens die trust aktief betrokke wees by die onderneming se besluitnemingsprosesse.”

’n Doring in die vlees vir die weduwees was dat die FWT so saamgestel was dat hulle - as hoofaandeelhouers - geen aanspraak gehad het oor sake rakende die entiteit en kwessies soos maandelikse uitbetalings nie.

Die vorige trusteelede was Rojo van Wyk, sy pa, Eddy van Wyk, en wyle Clive Johannes.

Tagtig weduwees, wat sedert 2021 op papier 40% van die aandeelhouding in die vismaatskappy besit, het aanvanklik ’n maandelikse toelae van N$1 400 ontvang. Hierdie bedrag is in 2016 na N$700 verminder en toe heeltemal gestaak.

Volgens Van Wyk is die geskil deur “emosionele sensasie” aangevuur.

“Dit was dalk die manier waarop inligting oorgedra is. Ons het egter almal na die tafel gekom. Ehika is meer as bereid om die verlede te vergeet en die FWT meer as voorheen te ondersteun. ”

Die minister van visserye en mariene hulpbronne, Derek Klazen, wat teenwoordig was toe die ooreenkoms tussen die twee betrokke partye bereik is, het gesê daar was in die verlede blykbaar ’n groot mate van wantroue onder die weduwees ten opsige van Ehika Fishing.

“Die weduwees het gevoel dat hulle hul eie stem nodig het, want slegs Ehika Fishing was in beheer van sake. Die vorige trustees het nou bedank en die weduwees het hul eie verteenwoordigers gekies.”

Klazen het die ooreenkoms wat deur die twee partye gesluit is, as ’n persoonlike oorwinning bestempel.

“Dit is ’n voorbeeld van hoe ander visondernemings bymekaar moet kom om hul probleme op te los. Ek as minister is nie hier om probleme onder vismaatskappye op te los nie.”

Die huidige WFT-komiteelede is Paul Fisher (voorsitter), Leoni Warne (ondervoorsitter), Lizette Williams (tesourier) en Vanessa Nash (sekretaris).

Die minister het aanvanklik Fisher aangestel om as bemiddelaar tussen die twee partye te dien.

Ehika Fishing het aangedui dat dit ook ’n belofte sal nakom om finansiële bystand te verleen met die bou van die Narraville-ouetehuis, indien en wanneer grond vir so ’n doel verkry word.