Komitee vir werkvisums ingestel

Verbeterde dienslewering

29 October 2019 | Ministries

Walvisbaai • Leandrea Louw

’n Immigrasie-keuringsraad (ISB) komitee wat fokus op werkvisums is verlede week in die Erongo-streek in die lewe geroep.

Die ministerie van binnelandse sake en immigrasie het besef meeste dringende aansoeke om korttermyn-indiensnemingspermitte is veral in die visserybedryf, herstelwerksbedryf sowel as myne in die Erongo-streek afkomstig.

Om nie die werksaamhede in die bedryf te kniehalter nie, is daar besluit om die ISB-komitee by die Walvisbaai-doeanekantore daar te stel om dienste te lewer waar dit benodig word.

Die komiteelede is Jona Kamati (ministerie van binnelandse sake), Beatha Amadhila (Namibiese vloot), Uakumbirua Kamatundu (ministerie van binnelandse sake), Salome Amukalu (ministerie van arbeid), Emmanuel Samuel (Namibiese vloot) en Frans Daniel, ’n lid van die Namibiese sentrale intelligensie diens.

Die adjunkminister van binnelandse sake en immigrasie, Maureen Hinda-Mbuende, het verduidelik dat die komitee verskillende ministeries en ander staatsinstansies byeenbring. “Die idee is om te verseker dat alle betrokkenes die geleentheid kry om deel te neem en dienste nader te bring na waar dit nodig is. Ons wil ook verseker dat alle moontlike belemmerings dadelik uitgeskakel word.”

Hinda-Mbuende het gese dat die integrasie van migrasie in die VN 2030-agenda vir volhoubare ontwikkeling in 2015 ’n belangrike mylpaal in die bevordering van ’n holistiese siening oor migrasie en migrante is.

“Gevolglik kan ’n aantal teikens onder die VN-doelwitte vir volhoubare ontwikkeling (SDGs) nie volledig bereik word as migrante en migrasie nie voldoende in ons ontwikkelingsbeleid benut word nie. Daar word gepoog om ’n nasionale migrasiebeleid op te stel. Na verwagting sal dit meer duidelikheid oor beleid rakende migrasiebestuur bewerkstellig.”

Hinda-Mbuende het benadruk dat die komitee ’n verantwoordelikheid het en moet verseker dat dienste gelewer word.

“Die lede is verantwoordelik om toe te sien dat slegs vaardighede wat nie in Namibië beskikbaar is nie, ingevoer word. Op dieselfde manier het die nywerhede die verantwoordelikheid om toe te sien dat hulle ’n geskoolde arbeidsmag skep sodat meer Namibiërs in diens geneem kan word.”