Duisende as jy nie masker dra

22 January 2021 | Government

Windhoek ∙ [email protected]


Weier jy om ’n masker te dra, kan jy maar jou sak skud vir ’n boete van duisende. So ook as jy op straat is ná 21:00, jy drank ná 18:00 of op Sondae verkoop, of ’n passasier is wat van openbare vervoer gebruik maak sonder om ’n masker te dra.


Dié swaar boetes is ingevolge die wet op openbare en omgewingsgesondheid en is in die Staatskoerant van 13 Januarie gepubliseer.

Sou jy nie ’n masker of deursigtige gesigskerm in ’n openbare plek dra nie of weier om ’n openbare plek te verlaat terwyl jy daarsonder is, moet jy N$4 000 uithaal.

Vir die reël van enige onwettige openbare samekoms, of as jy nie sorg dat die persone wat ’n wettige byeenkoms bywoon, dit voor 20:00 verlaat nie, is ’n boete van N$6 000 jou voorland. Word daar nie ’n register bygehou van teenwoordiges nie, dit vir 30 dae gehou en beskikbaar gestel vir inspeksie nie, moet jy N$2 000 betaal vir elke stap wat jy gemis het.

N$4 000 is die boete indien jy tussen 21:00 en 04:00 jou huis verlaat en sou jy weier om ’n dokument aan ’n polisiebeampte te toon dat jy wel tydens die aandklokure mag rondbeweeg, kan jy maar N$2 000 uithaal.

Met verwysing na drankverkope is die boete vir die onwettige verkoop en verspreiding van alkohol ná 18:00 op ’n weeksdag of ná 13:00 op ’n Saterdag of die onwettige verkoop op ’n Sondag en openbare vakansiedag op die perseel, in elke geval N$6 000.

Eienaars van besighede en bestuurders moet sorg dat registers by alle byeenkomste bygehou word en ook dat alle besoekers aan die betrokke gebou hulle by die regulasies hou om Covid-19 te bekamp. Gebeur dit nie, is die boete N$6 000.

Die eienaar of bestuurder van ’n voertuig wat vir openbare vervoer gebruik word, waag ’n boete van N$2 000, sou passasiers nie maskers dra nie.

Weier familielede van ’n persoon wat aan Covid-19 gesterf het om met die opsporing van kontakte en beheermaatreëls teen die siekte saam te werk, of om owerhede te laat weet die oorledene word op eie koste en verantwoordelikheid veras, is die boete N$2 000.

Gehoor moet gegee word aan die beperking van die aantal familielede wat die oorledene wil besigtig, sowel as die aantal persone by die graf, of dit kos jou N$1 000 vir elk van die oortredings.

Sou jy hierin misluk of weier om gehoor te gee aan die beperking dat ’n grafsteen eers ses maande ná die persoon se dood opgerig mag word, kan jy ’n boete van N$2 000 op die hals haal.

’n Boete van N$4 000 word gehef vir die verskaffing van vals inligting en N$3 000 vir die publisering van enige vals of misleidende verklaring oor die Covid-19-status van ’n persoon.

Persone in verpligte isolasie of kwarantyn wat iemand nooi om hom of haar te besoek, kry ’n boete van N$2 000. Verlaat jy bogenoemde gerief voordat jy deur ’n gemagtigde persoon die groen lig gegee is, kan jy jou maar regmaak vir ’n boete van N$4 000.