Munisipaliteit eis skoolgronde terug

Pleeg glo kontrakbreuk
Die Swakopmundse munisipaliteit eis dat Erf 4666 aan hulle oorgedra word en die nodige dokumentasie onderteken moet word.
Kristien Kruger
Die munisipaliteit van Swakopmund het onlangs die Swakopmund School of Excellence hof toe gesleep.

Dié kusdorp se munisipaliteit eis dat eiendom wat die skool by die munisipaliteit gekoop het, teruggegee word.

Volgens hofstukke wat die munisipaliteit op 28 Julie by die hoërhof in Windhoek ingedien het, het die munisipaliteit op 17 Desember 2014 ’n skriftelike koopakte met verteenwoordigers van die skool aangegaan.

Hulle beweer die konstruksie van die skool is nie binne 60 maande voltooi nie, wat op kontrakbreuk neerkom.

Hoewel die skool nog nie pleitstukke ingedien het nie, het hulle reeds kennis gegee van hul voorneme om die saak teen te staan.

AGTERGROND

Die eiendom is glo vir N$1 679 756 verkoop wat volgens die munisipaliteit ’n gesubsidieerde of afslagprys was en is voetstoots verkoop.

Die munisipaliteit beweer ingevolge die koopakte moes die konstruksie van die skool in ooreenstemming met die bouplanne geskied wat deur die eiser goedgekeur is, en moes dit binne 60 maande voltooi word vanaf die ondertekening van die kontrak.

“Indien die verweerder versuim om die skool binne 60 maande op die perseel op te rig, moet die eiendom aan die eiser terugbesorg word sonder enige aanspreeklikheid om die verweerder te vergoed vir enige verbeterings aan die eiendom.

KONTRAKBREUK

Volgens die munisipaliteit eis hulle sedert Oktober en November verlede jaar dat die skool die eiendom aan hulle oordra, maar die skool het versuim of geweier.

Die munisipaliteit het in hofstukke gesê die koopprys van sowat N$1,8 miljoen sal terugbetaal word met die registrasie van oordrag en ná aftrekkings van enige onbetaalde oordragkoste.

Die munisipaliteit eis dat Erf 4666 aan hulle oorgedra word en die nodige dokumentasie onderteken moet word.

Indien die verweerder versuim om die dokument binne vyf dae vanaf die datum van die skriftelike versoek te teken, is die adjunkbalju gemagtig om sodanige dokumentasie namens die verweerder te onderteken, volgens die munisipaliteit.

Hulle eis ook dat die verweerder N$30 383 vir die heroordrag van die eiendom moet betaal en die munisipaliteit se regskoste moet dek.

Die saak is Woensdag tot 26 Oktober uitgestel.

[email protected]