Planne vir waterstof-aanleg vorder

Groenkrag dalk eersdaags ’n werklikheid
Leandrea Louw
Die munisipaliteit van Walvisbaai het in beginsel goedkeuring verleen om 20 hektaar by Farm 58 vir Cleanergy Namibia opsy te sit vir die konstruksie van ’n toetsaanleg vir waterstof.

Cleanergy Namibia het in ’n brief gedateer 12 April 2022 aangedui hulle wil ’n toetsaanleg op Walvisbaai oprig.

Luidens raadslid Richard Hoaeb, voorsitter van die Walvisbaai-munisipaliteit se bestuurskomitee, het die Namibiese maatskappy ’n ontwikkelingsvoorstel vir die beoogde waterstof-toetsaanleg by verskeie geleenthede aan die raad en tegniese departement voorgelê.

Die maatskappy is ’n gesamentlike onderneming tussen Ohlthaver & List (O&L) en CMB Tech, ’n Belgiese maatskappy. Hulle fokus is om projekte vir die vervaardiging van groenwaterstof in Namibië te ontwikkel.

“Hulle het Walvisbaai geïdentifiseer met die doel om die aanleg teen die einde van 2023 te bou,” het Hoaeb gesê.

Hy het verduidelik dat die planne vir die vestiging van ’n nedersetting op Farm 58 gedeeltelik voltooi is en die registrasie van gedeeltes daarvan reeds by die aktekantoor ingedien is.

“Die 20 hektaar wat die applikant benodig, moet eers onderverdeel word voor die raad finale toekenning kan oorweeg om op langtermyn te huur.”

Die raad het aanbeveel dat Cleanergy op eie risiko en eie koste ’n omgewingsimpakstudie (EIA), omgewingsbestuursplan (EMP), risikobestuursplan en enige ander statutêre ontledings, studies en prosesse doen en om klaring van die omgewingskommissaris te verkry.

Sodra dié aanbevelings voltooi is, sal ’n verdere omvattende verslag met aanbevelings aan die raad vir oorweging voorgelê word.

Raadslid Buddy Bramwell het sy kommer oor die beskikbaarheid van grond vir al die voorgenome ontwikkelings by Farm 58 uitgespreek.

“Dit lyk vir my ons bied grond op Farm 58 aan almal. Ons het reeds ’n maatskappy laat inkom en gesê hulle kan 200 hektaar kry. Nou kyk ons na nog 20 hektaar. Is dit beskikbaar?”

Raadslid Ryan Gordon se voorstel is dat wanneer ontwikkelings in Walvisbaai plaasvind, ontwikkelaars van plaaslike inwoners gebruik moet maak.

“Die bepaling moet as ’n voorwaarde bygevoeg word. Kontrakteurs wat van ander dorpe af kom, wil van hul eie mense gebruik maak. Ons moet ook hierna kyk.”